... >> Organismen >> Planten >> Wat is een plant >> Bouw en functie van een blad

Hoe is een blad opgebouwd?

Als je een blad bekijkt, ontdek je verschillende delen. Je onderscheidt:

        de bladschijf,

        de bladsteel eindigt in de bladschede. Dat is een verbreding onderaan de bladsteel waarmee het blad vastzit op de stengelknoop

De bladschijf verdelen we onder in:

        nerven

        hoofdnerf: het verlengde van de bladsteel

        zijnerven: kleine nerven die ontspringen vanuit de hoofdnerf

        bladadertjes: kleinste vertakkingen van de nerven in de bladschijf

        Het bladmoes is het zachte weefsel dat je tussen de nerven vindt.